Bình Yên Group - Hệ thống phân phối máy phát điện nhập khẩu chính hãng

Banner May Phat Dien 3
Banner May Phat Dien 2
Banner May Phat Dien 1

DÒNG SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Chúng tôi luôn mang đến cho bạn những sản phẩm máy phát điện tốt nhất.

48,000,000 
 • Model: GS 11KVA
 • Công suất liên tục: 8kW – 10kVA
 • Công suất cực đại: 8.8kW – 11kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
58,000,000 
 • Model: EC2500CX
 • Công suất liên tục: 2.2kW – 2.8kVA
 • Công suất cực đại: 2.5kW – 3.1kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
25,500,000 
 • Model: SD8800EX
 • Công suất liên tục: 5.5kW – 6.8kVA
 • Công suất cực đại: 6kW – 7.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
6,000,000 
 • Model: EC3500CX
 • Công suất liên tục: 2.8kW – 3.5kVA
 • Công suất cực đại: 3kW – 3.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
6,500,000 
 • Model: SH3800CG
 • Công suất liên tục: 2.7kW – 3.3kVA
 • Công suất cực đại: 3.2kW – 4kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
7,600,000 
 • Model: SH4800CG
 • Công suất liên tục: 3.2kW – 4kVA
 • Công suất cực đại: 3.8kW – 4.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
24,500,000 
 • Model: SD8000CX
 • Công suất liên tục: 5.5kW – 6.8kVA
 • Công suất cực đại: 6kW – 7.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
58,000,000 
 • Model: GS13KVA
 • Công suất liên tục: 9.6kW – 12kVA
 • Công suất cực đại: 10.4kW – 13kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 15KVA 3 pha
 • Công suất liên tục: 12kW – 15kVA
 • Công suất cực đại: 12.8kW – 16kVA
 • Điện áp: 380V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 3500EX
 • Công suất liên tục: 2.8kW – 3.5kVA
 • Công suất cực đại: 3kW – 3.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 7800EX
 • Công suất liên tục: 6kW – 7.5kVA
 • Công suất cực đại: 6.5kW – 8.1kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 15KVA 1 pha
 • Công suất liên tục: 12kW – 15kVA
 • Công suất cực đại: 12.8kW – 16kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 3600E
 • Công suất liên tục: 2.5kW – 3.1kVA
 • Công suất cực đại: 2.8kW – 3.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB4500Euro
 • Công suất liên tục: 3kW – 3.75kVA
 • Công suất cực đại: 3.5kW – 4.3kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 12KW 3 pha
 • Công suất liên tục: 10kW – 12.5kVA
 • Công suất cực đại: 12kW – 15kVA
 • Điện áp: 3800V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 3800C
 • Công suất liên tục: 2.8kW – 3.5kVA
 • Công suất cực đại: 3kW – 3.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ12000T
 • Công suất liên tục: 9kW – 11.25kVA
 • Công suất cực đại: 9.5kW – 11.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ11000T
 • Công suất liên tục: 8kW – 10kVA
 • Công suất cực đại: 8.5kW – 10.6kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ10000T
 • Công suất liên tục: 7kW – 8.75kVA
 • Công suất cực đại: 7.5kW – 9.3kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ9700TF
 • Công suất liên tục: 6kW – 7.5kVA
 • Công suất cực đại: 6.5kW – 8.1kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ9700T
 • Công suất liên tục: 6kW – 7.5kVA
 • Công suất cực đại: 6.5kW – 8.1kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ6700TF
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ6700T
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ3700T
 • Công suất liên tục: 3kW – 3.75kVA
 • Công suất cực đại: 3.5kW – 4.3kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: ROD-6500SF
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Rayou
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: ROD-8500S
 • Công suất liên tục: 6.5kW – 8.1kVA
 • Công suất cực đại: 7kW – 8.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Rayou
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: ROD-6500S
 • Công suất liên tục: 4.5kW – 5.6kVA
 • Công suất cực đại: 5kW – 6.25kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Rayou
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: ROD-8500XE
 • Công suất liên tục: 6.5kW – 8.1kVA
 • Công suất cực đại: 7kW – 8.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Rayou
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: ROD-6500XE
 • Công suất liên tục: 4.5kW – 5.6kVA
 • Công suất cực đại: 5kW – 6.25kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Rayou
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: ROD-3500XE
 • Công suất liên tục: 3kW – 3.75kVA
 • Công suất cực đại: 3.5kW – 4.3kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Rayou
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng

ĐIỆN MÁY BÌNH YÊN LUÔN CAM KẾT

Chat Luong Tot

Chất lượng tốt nhất

Đảm bảo hàng chính hãng, chất lượng. Mới 100%.

Giao Hang Nhanh 2

Giao Hàng Toàn Quốc

Hỗ trợ vận chuyển đến tận địa chỉ. Giao hàng nhanh chóng, đảm bảo tiến độ

Ho Tro Khach Hang 1

Tư Vấn Miễn Phí 24/7

Tư vấn nhiệt tình, giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Gia Ca Phu Hop 1

Giá cả Phù Hợp

Giá cạnh tranh, phù hợp với túi tiền. Chiết khấu cao dành cho đại lý.

MÁY PHÁT ĐIỆN HONDA

48,000,000 
 • Model: GS 11KVA
 • Công suất liên tục: 8kW – 10kVA
 • Công suất cực đại: 8.8kW – 11kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
58,000,000 
 • Model: EC2500CX
 • Công suất liên tục: 2.2kW – 2.8kVA
 • Công suất cực đại: 2.5kW – 3.1kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
25,500,000 
 • Model: SD8800EX
 • Công suất liên tục: 5.5kW – 6.8kVA
 • Công suất cực đại: 6kW – 7.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
6,000,000 
 • Model: EC3500CX
 • Công suất liên tục: 2.8kW – 3.5kVA
 • Công suất cực đại: 3kW – 3.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
6,500,000 
 • Model: SH3800CG
 • Công suất liên tục: 2.7kW – 3.3kVA
 • Công suất cực đại: 3.2kW – 4kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
7,600,000 
 • Model: SH4800CG
 • Công suất liên tục: 3.2kW – 4kVA
 • Công suất cực đại: 3.8kW – 4.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
24,500,000 
 • Model: SD8000CX
 • Công suất liên tục: 5.5kW – 6.8kVA
 • Công suất cực đại: 6kW – 7.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
58,000,000 
 • Model: GS13KVA
 • Công suất liên tục: 9.6kW – 12kVA
 • Công suất cực đại: 10.4kW – 13kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN BAMBOO

Hết hàng
 • Model: DM3300i
 • Công suất liên tục: 3kW – 3.75kVA
 • Công suất cực đại: 3.3kW – 4.1kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB EU25i
 • Công suất liên tục: 1.9kW – 2.3kVA
 • Công suất cực đại: 2kW – 2.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB EU3000i
 • Công suất liên tục: 2.5kW – 3.1kVA
 • Công suất cực đại: 2.8kW – 3.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB 300A
 • Công suất liên tục: 1kW – 1.25kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB 180A
 • Công suất liên tục: 1kW – 1.25kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB ZX160A
 • Công suất liên tục: 1kW – 1.25kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB4500Euro
 • Công suất liên tục: 3kW – 3.75kVA
 • Công suất cực đại: 3.5kW – 4.3kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 7800EX
 • Công suất liên tục: 6kW – 7.5kVA
 • Công suất cực đại: 6.5kW – 8.1kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI

103,000,000 
 • Model: DHY12500SE-3
 • Công suất liên tục: 10kW – 12.5kVA
 • Công suất cực đại: 11kW – 13.75kVA
 • Điện áp: 400V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
100,000,000 
 • Model: DHY12500SE
 • Công suất liên tục: 10kW – 12.5kVA
 • Công suất cực đại: 11kW – 13.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
98,000,000 
 • Model: DHY12500LE
 • Công suất liên tục: 10kW – 12.5kVA
 • Công suất cực đại: 11kW – 13.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
42,000,000 
 • Model: DHY6000SE-3
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 400V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
40,000,000 
 • Model: DHY6000SE
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
36,000,000 
 • Model: DHY6000LE
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
20,085,000 
 • Model: DHY50CLE
 • Công suất liên tục: 4.2kW – 5.25kVA
 • Công suất cực đại: 4.6kW – 5.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
18,000,000 
 • Model: DHY36CLE
 • Công suất liên tục: 2.7kW – 3.3kVA
 • Công suất cực đại: 3kW – 3.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN KUJOYO

 • Model: KJ12000T
 • Công suất liên tục: 9kW – 11.25kVA
 • Công suất cực đại: 9.5kW – 11.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ11000T
 • Công suất liên tục: 8kW – 10kVA
 • Công suất cực đại: 8.5kW – 10.6kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ10000T
 • Công suất liên tục: 7kW – 8.75kVA
 • Công suất cực đại: 7.5kW – 9.3kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ9700TF
 • Công suất liên tục: 6kW – 7.5kVA
 • Công suất cực đại: 6.5kW – 8.1kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ9700T
 • Công suất liên tục: 6kW – 7.5kVA
 • Công suất cực đại: 6.5kW – 8.1kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ6700TF
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ6700T
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: KJ3700T
 • Công suất liên tục: 3kW – 3.75kVA
 • Công suất cực đại: 3.5kW – 4.3kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Kujoyo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN RAYOU

 • Model: ROD-6500SF
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Rayou
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: ROD-8500S
 • Công suất liên tục: 6.5kW – 8.1kVA
 • Công suất cực đại: 7kW – 8.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Rayou
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: ROD-6500S
 • Công suất liên tục: 4.5kW – 5.6kVA
 • Công suất cực đại: 5kW – 6.25kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Rayou
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: ROD-8500XE
 • Công suất liên tục: 6.5kW – 8.1kVA
 • Công suất cực đại: 7kW – 8.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Rayou
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: ROD-6500XE
 • Công suất liên tục: 4.5kW – 5.6kVA
 • Công suất cực đại: 5kW – 6.25kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Rayou
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: ROD-3500XE
 • Công suất liên tục: 3kW – 3.75kVA
 • Công suất cực đại: 3.5kW – 4.3kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Rayou
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng

kinh nghiệm sử dụng máy phát điện

Có nên mua máy phát điện làm nguồn điện dự phòng cho cơ sở kinh doanh

Nguồn điện dự phòng – Ngày nay, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao một [...]

Xem thêm
Tại sao nên mua máy phát điện dự phòng?

Sự bất tiện khi mất điện hiếm khi được nhận thấy cho đến khi bạn [...]

Xem thêm
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động cơ bản của máy phát điện

Máy phát điện là một trong những nguồn năng lượng dự phòng được sử dụng [...]

Xem thêm
Máy phát điện là gì? Lợi ích mà máy phát điện mang lại

Máy phát điện là một trong những thiết bị được tìm mua nhiều nhất hiện [...]

Xem thêm

KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ

Nếu cần tư vấn miễn phí về sản phẩm, Quý khách có thể liên hệ đến số Hotline 0936 218 2580912 218 2580899 018 666 hoặc điền vào Form dưới đây:

Customersupport

  Tư vấn viên của Điện máy Bình Yên sẽ gọi điện lại ngay

  TOP THƯƠNG HIỆU


  Về chúng tôi

  Bình Yên Group – chuyên Nhập khẩu và Phân phối máy phát điện đến từ các thương hiệu: Honda, Huyndai, Bamboo, Kujoyo, Rayou… uy tín, chất lượng hàng đầu hiện nay. Cam kết đảm bảo chất lượng. Hoạt động bền bỉ. Dịch vụ hậu mãi hấp dẫn. Không ngừng đổi mới, sáng tại đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trên khắp cả nước. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: