Máy Phát Điện Công Nghiệp

Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

 • Model: 12KW 3 pha
 • Công suất liên tục: 10kW – 12.5kVA
 • Công suất cực đại: 12kW – 15kVA
 • Điện áp: 3800V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 15KVA 1 pha
 • Công suất liên tục: 12kW – 15kVA
 • Công suất cực đại: 12.8kW – 16kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 15KVA 3 pha
 • Công suất liên tục: 12kW – 15kVA
 • Công suất cực đại: 12.8kW – 16kVA
 • Điện áp: 380V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB GS10kVA 1 pha
 • Công suất liên tục: 7.6kW – 9.5kVA
 • Công suất cực đại: 8kW – 10kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB GS10kVA 3 pha
 • Công suất liên tục: 7.6kW – 9.5kVA
 • Công suất cực đại: 8kW – 10kVA
 • Điện áp: 380V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB12kVA
 • Công suất liên tục: 9kW – 11.25kVA
 • Công suất cực đại: 10kW – 12.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB16Euro
 • Công suất liên tục: 16kW – 20kVA
 • Công suất cực đại: 18kW – 22.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
58,000,000 
 • Model: GS13KVA
 • Công suất liên tục: 9.6kW – 12kVA
 • Công suất cực đại: 10.4kW – 13kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
48,000,000 
 • Model: GS 12KVA
 • Công suất liên tục: 9kW – 11.25kVA
 • Công suất cực đại: 9.6kW – 12kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
35,000,000 
 • Model: GS10KVA
 • Công suất liên tục: 8kW – 10kVA
 • Công suất cực đại: 8.5kW – 10.6kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
48,000,000 
 • Model: GS 11KVA
 • Công suất liên tục: 8kW – 10kVA
 • Công suất cực đại: 8.8kW – 11kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
37,000,000 
 • Model: HD10KVA
 • Công suất liên tục: 8kW – 10kVA
 • Công suất cực đại: 8.4kW – 10.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Honda
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng