Máy Phát Điện Chạy Dầu

Hiển thị 1–12 của 59 kết quả

 • Model: 12KW 3 pha
 • Công suất liên tục: 10kW – 12.5kVA
 • Công suất cực đại: 12kW – 15kVA
 • Điện áp: 3800V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 15KVA 1 pha
 • Công suất liên tục: 12kW – 15kVA
 • Công suất cực đại: 12.8kW – 16kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 15KVA 3 pha
 • Công suất liên tục: 12kW – 15kVA
 • Công suất cực đại: 12.8kW – 16kVA
 • Điện áp: 380V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 7800E
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 7500ET
 • Công suất liên tục: 5.5kW – 6.8kVA
 • Công suất cực đại: 6kW – 7.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 8000EDC
 • Công suất liên tục: 5.5kW – 6.8kVA
 • Công suất cực đại: 6kW – 7.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 8800ET
 • Công suất liên tục: 6.5kW – 8.1kVA
 • Công suất cực đại: 7kW – 8.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 9800ET 1 pha
 • Công suất liên tục: 7.5kW – 9.3kVA
 • Công suất cực đại: 8kW – 10kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: 9800ET 3 pha
 • Công suất liên tục: 7.5kW – 9.3kVA
 • Công suất cực đại: 8kW – 10kVA
 • Điện áp: 3800V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB GS10kVA 1 pha
 • Công suất liên tục: 7.6kW – 9.5kVA
 • Công suất cực đại: 8kW – 10kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB GS10kVA 3 pha
 • Công suất liên tục: 7.6kW – 9.5kVA
 • Công suất cực đại: 8kW – 10kVA
 • Điện áp: 380V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: BMB12kVA
 • Công suất liên tục: 9kW – 11.25kVA
 • Công suất cực đại: 10kW – 12.5kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Bamboo
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng