Máy Phát Điện Hyundai

Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

98,000,000 
 • Model: DHY12500LE
 • Công suất liên tục: 10kW – 12.5kVA
 • Công suất cực đại: 11kW – 13.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
100,000,000 
 • Model: DHY12500SE
 • Công suất liên tục: 10kW – 12.5kVA
 • Công suất cực đại: 11kW – 13.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
103,000,000 
 • Model: DHY12500SE-3
 • Công suất liên tục: 10kW – 12.5kVA
 • Công suất cực đại: 11kW – 13.75kVA
 • Điện áp: 400V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
14,300,000 
 • Model: DHY20CLE
 • Công suất liên tục: 1.7kW – 2.1kVA
 • Công suất cực đại: 1.9kW – 2.3kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
18,000,000 
 • Model: DHY36CLE
 • Công suất liên tục: 2.7kW – 3.3kVA
 • Công suất cực đại: 3kW – 3.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
20,085,000 
 • Model: DHY50CLE
 • Công suất liên tục: 4.2kW – 5.25kVA
 • Công suất cực đại: 4.6kW – 5.75kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
36,000,000 
 • Model: DHY6000LE
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
40,000,000 
 • Model: DHY6000SE
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
42,000,000 
 • Model: DHY6000SE-3
 • Công suất liên tục: 5kW – 6.25kVA
 • Công suất cực đại: 5.5kW – 6.8kVA
 • Điện áp: 400V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
33,000,000 
 • Model: HY10500LE
 • Công suất liên tục: 7.5kW – 9.3kVA
 • Công suất cực đại: 8.3kW – 10.25kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
33,300,000 
 • Model: HY10500LE-3
 • Công suất liên tục: 7.5kW – 9.3kVA
 • Công suất cực đại: 8.2kW – 10.25kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng
78,000,000 
 • Model: HY11500LE
 • Công suất liên tục: 8.5kW – 10.6kVA
 • Công suất cực đại: 9.5kW – 11.8kVA
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành: 12 tháng